Centrum Seniora Droginia - Rezonans stochastyczny

Rezonans stochastyczny

Korzyści ze stosowania terapii rezonansem stochastycznym:
• poprawia naukę motoryczną poprzez optymalizację selekcji informacji w mózgu i
uwalnianie neuro przekaźnikow (np. dopaminy) oraz aktywację obszarów mózgu,
• poprawia zdolność chodzenia poprzez aktywację rdzeniowych generatorów rytmu,
• poprawia sterowanie odruchami, optymalnie regulując prefleks,
• poprawia sposób działania i wzrost zespołów komórek nerwowych i chroni komórki nerwowe,
• poprawia koordynację ruchów poprzez aktywację móżdżka,
• poprawia przemianę materii w tkance kostnej i zwiększa gęstość kości
Podczas terapii rezonansem pacjent wyprowadzany jest z równowagi szybko i w sposób stochastyczny i losowy, tj. w sposób zmienny i nieprzewidywalny. Bodźce te trenują układ nerwowo-mięśniowy i prowadzą m.in. do tego, że pacjent jest w stanie lepiej kontrolować swoje ruchy.
Terapia rezonansem opiera się na wieloletnich pracach naukowych międzynarodowych zespołów badawczych z dziedzin neurofizjologii i neurobiologii, ortopedii, fizyki, informatyki, teorii sportu i innych dyscyplin.
Elementarne fizjologiczne mechanizmy działania  przyczyniły się do tego, że rezonans
stosowany jest z powodzeniem w przypadkach różnych ograniczeń ruchowych ichorób z dziedziny neurologii, ortopedii, geriatrii i psychiatrii.

Do obszarów zastosowania należą:
• Ataksja (zaburzenia równowagi)
• Przeciwdziałanie upadkom
• Choroba Parkinsona
• Stwardnienie rozsiane (MS), Zanikowe stwardnienie boczne (ALS)
• ADHD (Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci)
• Udar mózgu
• Uraz czaszkowo-mózgowy
• Paraliż poprzeczny/urazy rdzenia kręgowego
• Depresja
• Nietrzymanie moczu
• Urazy ortopedyczne (np. zerwanie więzadła, złamania)
• Osteoporoza
• Neuropatia/cukrzyca
• Ból

 

Poproś o kontakt

Imię i nazwisko  
 
E-mail / Numer telefonu  
 
Wiadomość